Print this page

جاذبه های گردشگری بروکسل

 جاذبه های گردشگری بروکسل
شهر بسیار زیبا و تاریخی بروکسل، پایتخت بلژیک، در رتبه ی چهارم پرترافیک ترین شهر قاره ی اروپا قرار دارد. بروکسل که مقر اصلی بیشتر نهادهای اتحادیه اروپا است، به دلیل در اختیار داشتن بناهای تاریخی ارزشمند و بیش از ۱۰۰ موزه، یکی از مقاصد برتر گردشگری قاره اروپا یه شمار می رود.
از جاذبه های گردشگری شاخص این شهر می توان به میدان مرکزی، قصر سلطنتی لاکن، قصر سلطنتی بروکسل، موزه ی سلطنتی هنرهای زیبای بلژیک، موزه های هنرهای زیبا و کلیسای قلب مقدس در کوکلبرگ اشاره کرد.